2012, Jaar van de Historische Buitenplaats

In 2012 staat er weer een nationaal historisch themajaar op het programma: het Jaar van de Historische Buitenplaats

Het doel van het Jaar van de Historische Buitenplaats is om door middel van (brede en specifieke) publieksgerichte activiteiten de belangstelling voor en kennis van de historische buitenplaatsen te vergroten en op die manier een duurzame toekomst voor dit cultureel erfgoed binnen onze samenleving te bevorderen.

In Fryslân heeft de stichting Staten en Stinzen besloten mee te doen aan het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Het bestuur vindt het themajaar een goede mogelijkheid voor activiteiten die de bekendheid van de Friese staten, stinzen en buitenplaatsen bevorderen.

De bedoeling is om in 2012:

- aan te sluiten bij activiteiten die landelijk worden georganiseerd en de Friese invulling van het jaar op te nemen op de landelijke website en activiteitenkalender;
- eigen activiteiten in Fryslân te organiseren en te ondersteunen, zoals een openingsevenement, een zomerevenement, concerten, theater, arrangementen en routes langs de staten en buitenplaatsen en een slotmanifestatie.

Ter ondersteuning van de Stichting Staten en Stinzen is in juni 2011 een werkgroep opgericht om al deze Friese activiteiten te coördineren. In de werkgroep zitten de volgende organisaties, die raakvlakken met het themajaar en historische buitenplaatsen hebben:

  • Stichting Staten en Stinzen
  • Fryslân Marketing
  • Keramiekmuseum Princessehof
  • Landschapsbeheer Friesland
  • Steunpunt Monumentenzorg Fryslân