Boerderijenonderzoek ‘Pas op de Pleats’

In de Nota Erfgoed 2005-2010 van de provincie Fryslân wordt onderzoek aangekondigd naar de staat van onderhoud van historische boerderijen en kerkgebouwen. Om praktische redenen is eerst het onderzoek naar historische boerderijen vóór 1940 uitgevoerd, als vervolg op 2003 Jaar van de Boerderij. In 2006 en 2007 is een onderzoek gezamenlijk opgezet en uitgevoerd door de stichting Monumentenwacht Fryslân, de stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, de Boerderijenstichting Fryslân en de provincie Fryslân. Met medewerking van alle Friese gemeenten is een selectie toegepast om te komen tot een onderzoeksgroep van 60 boerderijen, die door de Monumentenwacht zijn onderzocht. Die inspectierapporten van de Monumentenwacht en de reacties vanuit de onderzoeksgroep vormden de basis voor de onderzoeksrapportage. Het doel van het project was het verkrijgen van inzicht in de staat van onderhoud van historische boerderijen in Fryslân, als basis voor het eventueel nemen van stimulerende maatregelen voor de instandhouding van de boerderijen. Het onderzoeksrapport “Pas op de Pleats” heeft met haar conclusies en aanbevelingen o.a. geleid tot de zeer succesvolle ‘dakenregeling’ van de provincie Fryslân. Het rapport is nog te verkrijgen bij het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Stuur ons een e-mailbericht.