De Monumentenkist, voor basisschool en voortgezet onderwijs

Wat is de Monumentenkist?

De Monumentenkist is een knalgroene, stoere kist over monumentenzorg. De Monumentenkist is bestemd voor leerlingen van groep 5/6 van het basisonderwijs, groep 7/8 van het basisonderwijs, vmbo-beroeps- en praktijkleerwegen, onderbouw voortgezet onderwijs vmbo-TL en havo/vwo en voor CKV in de bovenbouw vmbo en havo/vwo. Zo biedt de Monumentenkist een doorgaande leerlijn voor leerlingen vanaf groep 5/6 van het basisonderwijs tot en met bovenbouw voortgezet onderwijs.

Waarom deze kist?

De Monumentenkist wil leerlingen op een actieve manier kennis laten maken met monumenten in hun eigen omgeving. De Monumentenkist behandelt het centrale thema van de monumentenzorg: behouden door ontwikkelen. De ondertitel van de Monumentenkist - Terug naar de toekomst - verwijst naar het feit dat je eerst moet kijken naar het verleden voordat je in staat bent om een goed besluit te nemen over de toekomst van een monument.

Vooral voor basisscholen wordt de kist vaak uitgeleend. Hierbij worden de aan de eigen Friese omgeving aangepaste versie van de Monumentenquiz (een grote flip-over voor in de klas) en de Kijkwijzer (voor het bezoek aan een monument) positief beoordeeld.

Wilt u de kist lenen?

De Monumentenkist is beschikbaar bij de provinciale erfgoedinstellingen, kijk ook de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In Fryslân wordt de kist uitgeleend door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Het tarief is € 20,- per school per leenperiode. De periode van lenen is in overleg (richtlijn: 3 weken per klas).