E-Tsjerke

De vele monumentale kerken en hun interieur zijn als bezienswaardigheid voor de toerist nauwelijks toegankelijk. Aan het sporadisch openstellen van kerken zoals nu gebeurt, kleeft bovendien een aantal problemen. Door de toegankelijkheid op een innovatieve wijze (via moderne communicatiemiddelen) te verbeteren, wordt het religieuze erfgoed ontsloten voor de toerist. Hiermee krijgt het toeristische aanbod van de provincie een meerwaarde en zal het aantal toeristen ook toenemen.  Het doel van het project E-Tsjerke is dan ook: Het vergroten van het aantal toeristen naar Fryslân, door het openstellen van kerken. In het kader van de subsidieregeling Fryslân Fernijt is samen met o.a. de Internet Academie van de NHL een systeem ontwikkeld waarbij volgens de probleemstelling van het ‘onderzoek’: "Een betaalbare technische oplossing mogelijk is, waarbij een kerk op gezette tijden opengesteld kan worden, de toegangsprijs betaald wordt en een beperkte beveiliging geregeld is".

Uiteindelijk is het systeem in april 2008 geïnstalleerd in het kerkje van Bornwird (gemeente Dongeradeel). In die kerk wordt ‘proefgedraaid’. Het systeem werkt met SMS. Door een code te SMS-sen wordt het slot van de kerk ontgrendeld.  E-Tsjerke fase 1 eindigde met deze installatie in eerst één kerk. De bedoeling is om zoveel als mogelijk kerken in Fryslân aan te laten sluiten. Om dat te kunnen laten plaatsvinden, wordt momenteel samenwerking gezocht met Groningen en Noord-Holland om vooreerst in het Waddengebied (de eilanden en de kustgemeenten) zo’n 50 Friese kerken mee te laten doen aan deze moderne manier van openstelling.