Fokus Fryslân

Het project Fokus Fryslân heeft lesmateriaal ontwikkeld met een fokus op het Friese erfgoed. Hierdoor worden leerlingen in het primaire onderwijs in aanraking gebracht met de Friese historie en het culturele erfgoed van Fryslân.

Fokus Fryslan was een samenwerkingsverband dat bestond uit de volgende instellingen: Tresoar, Afûk, Cedin, Fries Museum en Verzetsmuseum Friesland, Museumfederatie Fryslân, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de Coördinator Erfgoededucatie in Fryslân. In 2009 is het project gestopt, na de ontwikkeling van 4 lesboekjes.

De lesboekjes zijn tweetalig geschreven, deels in het Nederlands, deels in het Fries. De doelgroep is groep 5 tot en met 8 van de basisschool.  Het educatieve materiaal van Fokus Fryslân 1 en 2, ‘Wenjen’ en ‘Friezen van formaat’, was vooral gericht op gebruik binnen het schoolvak Geschiedenis. Om te onderstrepen dat erfgoed een leermiddel is dat binnen verschillende schoolvakken ingezet kan worden, sluit het thema van Fokus Fryslân 3, ‘Wurkjen’ aan bij het vak aardrijkskunde.  Het thema van Fokus Fryslân 4 sluit aan bij het themajaar 2008, Jaar van het Religieus Erfgoed. Het thema van het boekje is ‘Leauwen yn Fryslân’ (Geloven in Fryslân). Dit boekje, inclusief docentenhandleiding en werkblad om een kerk te ‘ontdekken’ is eind 2008 uitgekomen. De boekjes zijn nog te verkrijgen via de website, zie de link hiernaast.