Magie van de Molen, een leskist voor basisonderwijs

Het lespakket ‘Magie van de Molen’ bevat materiaal voor diverse doe-activiteiten in de klas en wordt afgesloten met een bezoek aan een werkende molen.  Tijdens de lessen op school werken de leerlingen in groepjes en leren ze verschillende typen molens in Fryslân herkennen.

In de eerste les staat de bewerking van grondstoffen centraal. Leerlingen gaan zelf graan malen, zaden stampen en hout zagen, bouwen een eigen molenconstructie en ervaren hoe wind- en waterkracht worden opgewekt. Het project wordt afgesloten met een bezoek aan een molen in de buurt van de school. Hier laat een molenaar de kinderen de echte magie van de molen ervaren!  De leskist met al het benodigde materiaal is af te halen bij een molen, museum of archief in uw omgeving. Magie van de Molen sluit aan bij de kerndoelen voor wereldoriëntatie (natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde), taal en omgevingsonderwijs.

De leskisten kunt u afhalen bij een van onderstaande molens, museum of archief:  Leeuwarden/ Stiens: Molen De Hoop en Historisch Centrum Leeuwarden Burdaard: Molen De Zwaluw Heerenveen: Molen Welgelegen Joure: Penninga’s Molen en Museum Joure Woudsend: Molen ’t Lam   Magie van de Molen is een initiatief van het Huis der Kunsten in Roermond in samenwerking met Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Museumfederatie Fryslân.

Kijk voor algemene informatie en deelname aan het project op de website van Museumfederatie Fryslân.