Activiteiten in het kader van erfgoed

Subsidie

Er bestaat geen landelijke of provinciale subsidie in Fryslân specifiek voor cultuurhistorische activiteiten. De Provincie Fryslân stelt wel subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinschalige projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Of projecten die het wonen en werken in de regio prettiger maken. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op www.streekwurkloket.nl.