ANBI

Het Steunpunt Monumentenzorg is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat u met steun in de vorm van een schenking of gift in aanmerking kan komen voor belastingvoordeel. Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als Culturele ANBI, dan mag u uw gift ook nog eens verhogen met 25%.
Hierover leest u meer op de website van de belastingdienst.

ANBI Gegevens:

Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Bezoekadres: Emmakade NZ 59, 8921 AG Leeuwarden
Postadres: Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden
Telefoon: (058) 266 66 17
E-mail: info@monumentenzorg.frl 

KvK- nummer: 01093051
Bankrekeningnummer: NL75RABO0118143638
RSIN / fiscaal nummer: 810148298

Onze doelstellingen voor de komende jaren
Beleidsplan 2017-2020 (zie hiernaast bij Downloads)

Meest recente jaarverslag met financiële verantwoording
Jaarverslag 2018 (zie hiernaast bij Downloads)

 

De stichting heeft een bestuur en vijf medewerkers. 

  • Voorzitter: drs. Johanneke Liemburg, (journalist en studie politicologie) heeft bestuurlijke ervaring als gedeputeerde in de provincie Fryslân, lid van de Tweede Kamer, en was tot 1 januari 2018 burgemeester van de gemeente Littenseradiel.
  • Vice-voorzitter: drs. Manon Borst, is directeur van Museum Martena in Franeker. 
  • Secretaris: drs. Marina Fermo, was tot voor kort werkzaam bij de provincie Fryslân op het gebied van Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit.
  • Penningmeester: Joop Diephuis, was werkzaam bij een accountantskantoor. 
  • Bestuurslid belast met o.a. juridische aangelegenheden: Mr. Tjerk Binnema, is werkzaam bij een advocatenkantoor in Leeuwarden.
Alle bestuursleden van Stichting Steunpunt Monumentenzorg zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting. 

De medewerkers worden aan u voorgesteld bij het onderwerp Wie zijn u van dienst?