Betaalde dienstverlening

Voor specifieke opdrachten aan het steunpunt moet worden betaald.  Het steunpunt kan worden ingehuurd voor de levering van diensten die tot het (wettelijke) takenpakket en de verantwoordelijk van de gemeentelijke overheid behoren. Wij hebben hierbij maatwerk hoog in het vaandel staan.

Wij kunnen gemeenten o.a. de volgende diensten en producten aanbieden:

• berekenen subsidiabele restauratiekosten

• begeleiden restauraties (namens de gemeente) en subsidie-aanvragen

• verlenen omgevingsvergunning onderdeel monumenten en alle daarbij behorende werkzaamheden, zoals vooroverleg met architect, aannemer en eigenaar

• inwerken nieuwe medewerkers monumentenzorg

• opstellen gemeentelijke monumentenlijst en bijbehorende verordeningen

• opstellen gemeentelijke monumentennota of monumentenbeleid

• opstellen van criteria voor de Welstandnota t.b.v. beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten

• opstellen van criteria voor de Welstandnota t.b.v. reclames in beschermde stads- en dorpsgezichten en op monumenten

• opstellen subsidieverordening

• schrijven waardestellingen van (onderdelen van) panden of objecten

• bemiddelen bij archeologisch- en / of bouwhistorisch onderzoek

• aanleveren cultuurhistorische informatie ten behoeve van ruimtelijke (bestemmings)plannen

• realiseren specifieke projecten (cultuurhistorische verkenningen e.d.)

Het spreekt voor zich dat deze producten in allerlei gradaties van uitbesteding en in verschillende stadia van het proces kunnen worden ontwikkeld. De diensten en producten worden aan de gemeente geleverd. De besluitvorming daarover is natuurlijk aan de gemeente.

Ook is het mogelijk het gemeentelijke takenpakket geheel (structureel) of in onderdelen (ad hoc) aan ons uit te besteden. Bijvoorbeeld om snel in te kunnen springen bij vertrek van een medewerker of tijdens een verlof.