Bouwhistorisch onderzoek en waardestelling

Als u gaat restaureren of verbouwen, moet u vele keuzes maken. Over de manier van restaureren, het verwijderen of vervangen van origineel materiaal, of het veranderen van het aanzicht van uw monument. Het is aan te raden om de bouwgeschiedenis van het pand te (leren) kennen, om bepaalde keuzes te kunnen maken. Door van de geschiedenis uit te gaan, kunt u de keuzes onderbouwen, voor uzelf en voor de vergunningverlener. Ook kan het zijn dat tijdens de restauratie of verbouwing 'verborgen' historie aan het licht komt of twijfel ontstaat over de juiste datering, oorspronkelijke vorm of waarde van het pand. Dan kan bouwhistorische 'begeleiding' van belang zijn.

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Rijksgebouwendienst en de Stichting Bouwhistorie Nederland zijn richtlijnen opgesteld voor bouwhistorisch onderzoek. Deze richtlijnen zijn in een brochure uitgegeven, deze in 2009 opnieuw uitgegeven brochure is te downloaden op de website van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Het zijn veelal de particuliere bouwhistorische bureaus, die de belangrijkste uitvoerende instanties van bouwhistorisch onderzoek zijn.