Bouwmaterialen

Bij de restauratie van een monument kan het van belang zijn dat materialen die technisch niet meer bruikbaar zijn, worden vervangen door authentieke materialen van elders.  Waar zijn deze authentieke materialen te vinden? Komen die materialen wel uit dezelfde tijd en is het historisch verantwoord om die in het pand te verwerken?  Wellicht is het in sommige gevallen zelfs beter om te kiezen voor nieuwe (moderne) materialen. U kunt de gemeente of het steunpunt om advies vragen.  De historische bouwmaterialen zijn - vooral als het om de grotere voorraden gaat als dakpannen en stenen - bij een aantal bedrijven voor bouwmaterialen te vinden. Voor het vinden van meer specifieke zaken als deuren, ornamenten, enzovoort, is een bezoekje aan de Stichting Monument & Materiaal in Groningen of een bouwmaterialenhandel de moeite waard.