Cultuurhistorie en landschap

Behoud door ontwikkeling, dat is het motto van het landelijke project Belvedere. Wij kunnen ons goed vinden in dit motto; de cultuurhistorie van een gebied kan werken als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen en juist doordat de historie gebruikt wordt, blijft de herinnering aan de bijzondere geschiedenis en waarden van gebied bestaan. Dit idee komt overal van pas, denk aan het open houden van een speelveld in een gebied met veel archeologische waarden, het gebruiken van oude paden voor nieuwe dorpsommetjes of het ontwerpen van een in het landschap passende dorpsuitbreiding of verkeersoplossing.

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is initiatiefnemer van projecten zoals de Belvedere-scan en Oude Paden - Nieuwe Wegen en kan met u meedenken als u landschap en cultuurhistorie wil benutten en behouden voor de toekomst.

Lees verder: