Erfgoed en beleving

Soms spreekt erfgoed voor zich. Een indrukwekkende kathedraal of een goed bewaard gebleven waaggebouw in een oude binnenstad, het zijn schoolvoorbeelden van monumenten waarover men het eens is dat ze het behouden waard zijn. Maar er zijn ook bouwwerken, gebieden of archeologische vindplaatsen, waarover nog maar weinig algemeen bekend is, terwijl het verrassend kan zijn om er meer over te weten te komen.

Ga je mee naar de toekomst? Een monumentenkist voor schoolklassen over de toekomst van monumenten. Hoe werkt een molen? De molenkist voor het basisonderwijs vertelt alles over molens in Fryslân. Kan ik een kerk bezoeken zonder dat de koster aanwezig is? Het project E-Tsjerke maakt het mogelijk via een sms-bericht! Het Steunpunt ziet het als taak om u te verrassen met bijzondere zaken in de monumentenzorg en om iedereen aan het denken te zetten in de discussie over de waarden, behoud en beheer van het Friese erfgoed.

Lees verder: