Erfgoed in de omgevingswet

U vindt op deze website nu alle kennis en documenten verzameld die u als gemeente of adviseur kunt gebruiken om erfgoed in te zetten in de verschillende fases richting een omgevingsvisie en omgevingsplan.

In de bijeenkomst over Erfgoed en de Omgevingswet in Fryslân (30 mei 2018) hebben de aanwezige gemeenten en andere instanties informatie over de stand van zaken uitgewisseld. 

Kijk onder de tab ‘Links en Downloads’ bij ‘Omgevingswet’ voor het getekende verslag van de informatiemiddag in Drachten en voor de nieuwste informatiedocumenten over Erfgoed en de Omgevingswet.