Financiering

Voor het opstellen van archeologisch beleid krijgt elke gemeente budget van het rijk via het Gemeentefonds. Archeologisch onderzoek moet worden gedaan door degene die een grondwerkzaamheden wil verrichten, volgens de wet op de archeologische monumentenzorg: "de verstoorder betaalt". Hierop bestaan een paar uitzonderingen, voor wanneer de kosten van noodzakelijk onderzoek onverwacht uitzonderlijk hoog worden (excessieve kosten).

Onderwerpen: