Financiering archeologiebeleid

Bestuurslastenvergoeding bescherming archeologisch erfgoed

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekte vanaf 2002 een ‘Bestuurslastenvergoeding Malta’ aan provincies en gemeenten voor de aanloopkosten die de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg met zich mee zou brengen. Deze bestuurslastenvergoeding voor de gemeenten werd uitgekeerd via het Gemeentefonds en was vooruitlopend op de nieuwe wetgeving bestemd voor de ontwikkeling en invoering van gemeentelijk archeologiebeleid.

Met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) op 1 september 2007 ontvangen gemeenten nu een structurele compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming van het gemeentelijk archeologisch erfgoed. Vanaf 2008 is elk jaar een bedrag in het gemeentefonds gestort en gemeenten ontvangen jaarlijks een (algemene) uitkering uit het gemeentefonds waarin ook deze bestuurslastenvergoeding is meegenomen. Het is van belang deze vergoeding te oormerken voor de ‘archeologie’ om daarmee het gemeentelijk archeologiebeleid voor een deel te kunnen bekostigen.

De bestuurslastenvergoeding wordt landelijk verdeeld via de maatstaf ‘woonruimten’. Het Steunpunt Monumentenzorg kan voor u uitzoeken welk bedrag de gemeente via het Gemeentefonds binnenkrijgt als compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming van het gemeentelijk archeologisch erfgoed.