Herbestemming & Ontwikkeling

Herbestemming Noord: meldpunt en kenniscentrum herbestemming

Herbestemmen is van alle tijden. Talloze gebouwen zijn in het verleden meermalen van functie gewisseld. Toch hebben eeuwen ervaring met functiewijzigingen niet voorkomen dat herbestemmen de laatste jaren vaak wordt beschouwd als probleem. Deze beleving komt vooral voort uit de zichtbaar langdurige leegstaand van bijvoorbeeld kerken, schoolgebouwen, boerderijen en industrieel erfgoed. Maar, waar leegstand is, is ruimte voor nieuw gebruik.

In de huidige economische omstandigheden is hergebruik soms pure noodzaak. Het is daarbij zeker ook een kans. Immers, oude gebouwen zijn meestal een waarborg voor authenticiteit en karakter. Plekken waar geschiedenis letterlijk levend wordt gehouden. Kortom, ruimten om van te genieten!

Kenniscentrum Herbestemming Noord wil de herbestemming in Noord-Nederland een ‘boost’ geven. Dat willen we doen door onze integrale aanpak en multidisciplinaire benadering. Door samen met zowel eigenaren als (toekomstige) gebruikers, de lokale overheden en investeerders te zoeken naar een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en economisch haalbare herbestemming. Monumentaal vastgoed krijgt weer toekomstwaarde.

• Leegstand melden?
• Ideeën voor invulling en op zoek naar een bijzonder leegstaand pand in Noord-Nederland?
• Hulp nodig bij een herbestemming?

Bezoek de website van het KENNISCENTRUM HERBESTEMMING NOORD.