Is uw pand een monument?

Het is mogelijk digitaal zelf na te gaan of een adres op de lijst van rijksbeschermde panden of terreinen voorkomt.  Dit kan op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zie de link in het kader hiernaast.

U kunt kijken op de Cultuurhistorische Kaart Fryslân, hierop staan in principe alle rijksmonumenten, panden uit de inventarisatie van Jonge Monumenten (MIP) en andere cultuurhistorisch interessante elementen in Fryslân, ook archeologisch waardevolle gebieden kunt u nagaan op deze kaart. U kunt zoeken op gemeente, plaats of zelfs straatnaam.

De medewerker monumentenzorg van uw gemeente of het Steunpunt Monumentenzorg kijkt natuurlijk ook graag voor u na of een pand een monument is.