Monumenten en instandhouding

Het in goede staat houden van een monument, of dit nu een woonhuis is, een kerk, een molen of een archeologisch monument, vraagt om specialistische kennis. Voor grote restauratieprojecten en voor veranderingen aan monumenten bestaan procedures. Er wordt een vergunning verleend om de werkzaamheden op een goede manier te laten verlopen en geen onherstelbare schade aan het monument te veroorzaken.

Voor instandhouding van monumenten is soms een vergoeding mogelijk van het rijk, de provincie, de gemeente of van fondsen. Van alle aspecten van het in stand houden van uw monument kent het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân de laatste stand van zaken, de voorwaarden en de voordelen. Wij vertellen u hier graag meer over.

Lees verder: