Niet-rijksmonumenten

Bij verbouwing van een gemeentelijk monument heeft u afhankelijk van de ingreep een omgevingsvergunning nodig. Als er een omgevingsvergunning nodig is, vraagt uw gemeente ook het oordeel over de consequenties van het plan aan haar Monumentencommissie.

Voor panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht die geen gemeentelijk of rijksmonument zijn, is voor veranderingen aan het pand geen speciale vergunning nodig, maar wel een omgevingsvergunning voor grotere bouwkundige wijzigingen. Als een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, wordt bij de beoordeling van plannen voor een verbouwing door de welstandscommissie met extra aandacht naar de gevolgen voor de omgeving gekeken. Er worden in de gemeentelijke Welstandsnota meestal speciale richtlijnen vastgesteld voor beschermde gezichten.

De gemeentelijke Monumentencommissie ondergebracht bij Hûs en Hiem adviseert aan de gemeente over bouwaanvragen.

Wat kan het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân voor u betekenen?

Als u vragen heeft over vergunningen, procedure of het Monumentenspreekuur, dan kunt u onze helpdesk (058) 266 66 17 bellen, of de vraag e-mailen naar info@monumentenzorgfryslan.nl