Onbetaalde dienstverlening

Vindt u op de website niet wat u zoekt, dan kunt de helpdesk bellen. Bij vragen waar we direct antwoord op kunnen geven, is deze informatievoorziening gratis. Grotere opdrachten vallen onder betaalde diensten. We organiseren ook een aantal overlegvormen in ons standaard (gratis) pakket als service voor bewoners en overheden.

Monumentenspreekuur

Sinds januari 2011 organiseren wij al een Monumentenspreekuur (voorheen Bouwplanoverleg). In het spreekuur worden vooroverlegplannen voor vergunningen bij wijziging van rijksmonumenten behandeld. De gemeente of een eigenaar/architect in overleg met de gemeente legt het plan voor; adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Monumentencommissie van Hûs en Hiem en waar nodig de provincie Fryslân reageren op de het plan. Bij overleg in het voortraject met alle partijen worden de aandachtspunten benoemd. Zo’n overleg voorkomt misverstanden of vertraging in de procedure bij de advisering op het uitgewerkte plan. Voor het Monumentenspreekuur moet een afspraak gemaakt worden.

Netwerkoverleg

Vaak spelen in de monumentenzorg zaken die voor een breder publiek het bespreken waard zijn. Niet alleen voor de adviseurs onderling, maar juist ook voor monumenteneigenaren, organisaties, architecten en gemeentemedewerkers monumentenzorg en ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor organiseren wij drie à vier keer per jaar een Netwerkoverleg. Actuele thema’s (zoals zonnecollectoren op monumenten of in een beschermd gezicht) of visies (zoals de Handleiding Erfgoed en Ruimte) worden dan toegelicht en besproken met betrokkenen.