Onderhoud

Onderhoud is zeer belangrijk voor het behoud van het monument. Onderhoud verlengt de levenscyclus van uw pand aanzienlijk en kan kostbare restauraties voorkomen.

Onderhoud wordt gezien als een van de belangrijkste instrumenten voor een effectieve monumentenzorg. Wanneer men een rijksmonument restaureert, geldt de verplichting tot onderhoud vaak als subsidievoorwaarde.

Onderhoud houdt in: periodieke werkzaamheden om een beschermd monument als zodanig in stand te houden. 
Om een goed beeld te krijgen en te houden van de onderhoudstoestand van uw monumenten kunt u kunt zich abonneren op de Monumentenwacht. De Monumentenwacht verricht periodieke inspecties aan monumenten en voert kleine herstelwerkzaamheden uit. Van de inspectie wordt een rapport opgemaakt. Dit inspectierapport verschaft u informatie over de bouwtechnische staat van uw pand en bevat aanbevelingen over de te verrichten herstelwerkzaamheden. Naast de monumentenwacht zijn er uiteraard vele andere deskundigen die de onderhoudstoestand van uw pand in beeld kunnen brengen. Aan de hand van zo’n bouwkundig inspectierapport kunt u ook een onderhoudsplan opstellen of laten opstellen, waarin de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden en de kosten daarvan over een periode van bijvoorbeeld zes jaar worden weergegeven. Voor dergelijk onderhoud (of ‘instandhouding’) is voor bepaalde categorieën monumenten subsidie (per zes jaren plan) en voor particuliere eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis of boerderij een laagrentende lening mogelijk.
Naast het adviseren over uw onderhoudstechnische vragen, kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van een onderhoudsplan.