Organisatie

Het steunpunt is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, met de volgende doelstelling: “het bevorderen van de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend cultureel erfgoed in de provincie Fryslân”.
Ongeveer de helft van de begroting van de stichting wordt gedekt door subsidies van de provincie Fryslân en het rijk, dit gaat om de platformfunctie van het steunpunt. Verder werkt het steunpunt aan betaalde diensten in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten of particuliere monumentenbezitters. De stichting heeft een bestuur en een bureau met vier vaste medewerkers.

Algemene gegevens van Stichting Steunpunt Monumentenzorg:
KvK- nummer: 01093051
Bankrekeningnummer: NL75RABO0118143638
RSIN / fiscaal nummer: 810148298

Onderwerpen: