Over ons

De wereld van de monumentenzorg en archeologie zit ingewikkeld in elkaar.

Op het gebied van regelgeving, subsidiëring en vergunningverlening hebben rijk, provincie en gemeentelijke overheid elk hun rol. Voor de uitvoering van die taken roepen zij vaak de hulp in van gespecialiseerde organisaties als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Ook zijn er particuliere instellingen die elk op hun vakgebied een onmisbare rol spelen. Het steunpunt kan de overheid, maar ook particuliere monumentenorganisaties en monumenteneigenaren ondersteunen met informatie en diensten op maat. 

Wij zetten u op het juiste spoor.

Onze werkgebieden zijn:
•    MONUMENTEN & INSTANDHOUDING     - oog voor detail
•    CULTUURHISTORIE & LANDSCHAP        - een ruimtelijke blik
•    ERFGOED & BELEVING                         - goed bekeken

Samen met de andere steunpunten en Stichting DBF hebben wij met het Kenniscentrum Herbestemming Noord een kennisnetwerk gesmeed waarmee we leegstaand erfgoed nieuw leven inblazen.

•   HERBESTEMMING & ONTWIKKELING       - behoud door nieuwe functie

Stichting Steunpunt Monumentenzorg is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent dat wie ons steunt met een gift onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor extra belastingvoordelen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.