Provinciale monumenten

De provincie Fryslân kent geen provinciale monumenten.

De provincie heeft een inventarisatie gedaan van jonge bouwkunst (tussen 1850 en 1940), het Monumenten Inventarisatie Project (MIP, provincie Fryslân, 1992). De geïnventariseerde panden staan speciaal genoemd als ‘jongere bouwkunst’ bij het thema ‘bouwhistorie’ op de Cultuurhistorische Kaart Fryslân. Een aantal van de geïnventariseerde panden en objecten is van nationaal belang gevonden en als resultaat van het Monumenten Selectie Project aangewezen als rijksmonument (MSP, RDMZ, 2000). De panden die geen rijksmonument geworden zijn, maar wel in het MIP zijn geïnventariseerd, hebben geen beschermde status.