Vergunningen

Voor verschillende soorten monumenten gelden verschillende regels. Voor rijksmonumenten is volgens de Monumentenwet een vergunning nodig voor het veranderen van (een onderdeel van) het monument. Dit geldt ook voor veranderingen aan de binnenkant! De vergunningplicht geldt niet alleen voor verbouwingen, maar ook voor grootschalige restauraties! Niet alleen woonhuiseigenaren hebben met de vergunning te maken, ook eigenaren die iets willen wijzigen aan bijvoorbeeld rijksmonumentale bomen, sluizen of archeologische monumenten! Andere beschermde monumenten hebben vaak ook een andere vorm van bescherming, bijvoorbeeld in het bestemmingsplan, of doordat er bij een bouwaanvraag extra aandacht aan de nieuwe vormgeving wordt gegeven. Of er voor uw pand een vergunning nodig is als u iets wilt veranderen en hoe de procedure in zijn werk gaat, kunt u per soort monument hieronder vinden.

Onderwerpen: