Voor overheden

Binnen de ondersteuningsfunctie kunt u als medewerker bij de provincie of een Friese gemeente in het kader van de onbetaalde dienstverlening bij het steunpunt terecht voor informatie over de gebouwde en de archeologische monumentenzorg (bijvoorbeeld over vergunningen, procedures en subsidies). Ook specifieke informatie is bij het steunpunt te verkrijgen (zoals restauratiemethodes, materiaal- en kleurgebruik). Wij proberen zoveel mogelijk informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op de website te zetten. Vindt u op de website niet wat u zoekt, dan kunt ook de helpdesk bellen.

De grens tussen betaalde en onbetaalde dienstverlening ligt daarin, dat de gemeente als klant van ons steunpunt alleen hoeft te betalen voor de door ons geleverde diensten en producten die voortvloeien uit een wettelijke taak van de gemeentelijke overheid. Met andere woorden, voor die gemeentelijke wettelijke taken op het gebied van de monumentenzorg die u aan ons uitbesteedt, moet worden betaald. Die betaling is gebaseerd op een uurtarief, of te wel het aantal uren dat aan een dienst of product wordt besteed. Het is ook mogelijk een projectprijs af te spreken. Uiteraard kan vooraf een prijsopgave of offerte worden gemaakt. Dit alles met het oog op het leveren van financieel maatwerk voor de door de gemeente gewenste dienst.
Naast opdrachten van gemeenten, kunnen natuurlijk ook andere overheden, particuliere instellingen of monumenteneigenaren met een opdracht om een dienst of een product te leveren bij ons terecht.

Onderwerpen: