Waar zijn we u van dienst?

Het bezoekadres van stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is:
Emmakade Noordzijde 59 Leeuwarden

Het postadres is:
Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden.

Contactgegevens

Tel: (058) 266 66 17, fax: (058) 212 22 32, e-mail: info@monumentenzorgfryslan.nl

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met één van de medewerkers:

Dick Bloemhof, directeur
(058) 266 25 19,  dbloemhof@monumentenzorgfryslan.nl

Gerard van Dijk, technisch consulent
(058) 266 25 39, gvandijk@monumentenzorgfryslan.nl

Harm Haitsma, technisch consulent
(058) 266 69 14, hhaitsma@monumentenzorgfryslan.nl

Marleen Pennewaard, administratief coördinator
(058) 266 66 17, mpennewaard@monumentenzorgfryslan.nl

Aukje Mennens, archeoloog
(058) 266 66 17, amennens@monumentenzorgfryslan.nl