Waar zijn we u van dienst?

Het bezoekadres van stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is:
Emmakade Noordzijde 59 Leeuwarden

Het postadres is:
Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden.

Contactgegevens

Tel: (058) 266 66 17, fax: (058) 212 22 32, e-mail: info@monumentenzorg.frl

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met één van de medewerkers:

Dick Bloemhof, directeur
(058) 266 25 19,  dbloemhof@monumentenzorg.frl


Gerard van Dijk, technisch consulent
(058) 266 25 39, gvandijk@monumentenzorg.frl


Harm Haitsma, technisch consulent
(058) 266 69 14, hhaitsma@monumentenzorg.frl 

Marleen Pennewaard, administratief coördinator
(058) 266 66 17, mpennewaard@monumentenzorg.frl

Aukje Mennens, archeoloog
(058) 266 66 17, amennens@monumentenzorg.frl