Wie zijn u van dienst?

De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door Dick Bloemhof (directeur), Gerard van Dijk (technisch consulent), Harm Haitsma (technisch consulent), Marleen Pennewaard (administratief coördinator) en Aukje Mennens (archeoloog).

Dick Bloemhof is belast met de dagelijkse leiding van de stichting, de verdere ontwikkeling van het steunpunt en de acquisitie van betaalde opdrachten. Ook neemt hij het voorzitterschap van overlegvormen op zich, samen met anderen drijvende kracht achter Kenniscentrum Herbestemming Noorden andere diensten en producten op het gebied van het gemeentelijk beleid, herbestemming, themajaren en voorlichting over de erfgoedsector.

Gerard van Dijk verzorgt als technisch consulent waardestellingen en (gemeentelijke) monumenteninventarisaties. Ook verzorgt hij al geruime tijd de gemeentelijke monumententaken voor de stichting Monumentenbehoud in de gemeente Franekeradeel en voor de gemeenten Leeuwarderadeel en Ooststellingwerf. Hij voert daarnaast opdrachten voor de provincie Fryslân uit, dit zijn werkzaamheden voor de provinciale subsidieregelingen.

Harm Haitsma zet zich momenteel fulltime in als technisch consulent voor de taken op het gebied van monumentenzorg bij de gemeenten Leeuwarden en Franekeradeel en voor de Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook andere producten en diensten van het steunpunt op technisch-inhoudelijk gebied (o.a. begeleiding restauratie, berekening subsidiabele restauratiekosten, waardestellingen), worden door de beide technisch consulenten geleverd.

Marleen Pennewaard is de administratieve duizendpoot, die naast de agendering en verslaglegging van de diverse overlegvormen ook verantwoordelijk is voor de telefonische helpdesk en het administratieve ‘reilen en zeilen’ van de stichting. Voor verschillende Friese monumentenorganisaties en het platform voor monumentaal Fryslân komt de organisatorische en secretariële inzet van het steunpunt ook voor haar rekening.

Josje van Leeuwen is Aukje Mennens opgevolgd als archeoloog voor het Steunpunt. Zij is via het Steunpunt te bereiken in het kader van de archeologische helpdesk, voor allerhande vragen over archeologie. Bovendien kan de archeoloog in overleg de wettelijke taken van gemeenten waarnemen, zoals het controleren van offertes en het toetsen van programma’s van eisen en archeologische rapportages. Deze taken vallen onder ondersteuning in het kader van de betaalde dienstverlening van het Steunpunt.