Erfgoed en de Omgevingswet

Informatie voor gemeenten

Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet naar verwachting van kracht. Voor erfgoed biedt dit de mogelijkheid om integraal en vroegtijdig onderdeel uit te maken van het ruimtelijk beleid. Een uitdagende en complexe omslag.

Omgevingsvisies en -plannen moeten worden geschreven, kernkwaliteiten benoemd, werkprocessen herzien en participatietrajecten op touw gezet. Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân ondersteunt gemeenten hierbij op het gebied van erfgoed door informatie interactief te delen.

Informatiepakket RCE en Steunpunten

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseren wij bijeenkomsten om ambtenaren erfgoed en anderen te ondersteunen bij de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. De uitkomsten van die bijeenkomsten en een overzicht van relevante beleidsstukken en actuele ontwikkelingen komt digitaal beschikbaar. De focus is gericht op welke zaken de gemeenten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten regelen om na de inwerkingtreding van de wet goed te kunnen werken. Aan de hand van presentaties en informatiebladen worden deze prioriteiten in verband met het coronavirus nu digitaal toegelicht.

Deze documenten zijn terug te vinden bij het onderwerp Omgevingswet onder 'Downloads & Links’.

De RCE heeft op haar website ook uitgebreide informatie over erfgoed en de Omgevingswet, klik hier om verder te lezen.

Webinars

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed samen met de RCE in regionale webinars georganiseerd waarin wordt ingegaan op de verstrekte informatie en de presentatie. Onderwerpen waren de gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, archeologie, participatie, zorgplicht en actualiteiten. Ook in 2022 zal nog aandacht aan de invoering van de Omgevingswet worden gegeven wellicht met een fysieke cursusdag, wellicht met een webinar.