In deze tijd van de coronapandemie wordt ook in de erfgoedsector gezocht naar wegen om getroffen ondernemers te ondersteunen, geïnspireerd te blijven en de achterban (vrijwilligers en cultuurliefhebbers) te blijven bereiken. Op deze pagina delen we initiatieven en regelingen die hiermee te maken hebben.

Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers

Met deze subsidieregeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van ZZP’ers werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie, en wordt ondersteuning geboden aan erfgoedvrijwilligers ten behoeve van de continuïteit van hun inzet voor cultureel erfgoed in verband met de coronacrisis. Deze regeling is geopend vanaf 1 maart 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Klik hier voor de link naar de regeling.

#Weblijvenbezig

De actie #Weblijvenbezig is bedoeld als mentaal steuntje in de rug, om de samenhang te vergroten bij cultuur- en erfgoedvrijwilligers en organisaties. Dit is geen subsidieregeling, maar een project waarin vooral de social media worden ingezet met nieuwe projecten en de meest actuele richtlijnen en protocollen om veilig bezig te blijven.

Klik hier voor de website.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE heeft op haar website een dossier over het thema erfgoed en corona.

Klik hier voor de website.