Meer over herbestemming

Voorbeelden uit heel Nederland

Op herbestemming.nu staat informatie van de landelijke Kennisbank Herbestemming. De bedoeling is initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen te ondersteunen met kennis en praktijkvoorbeelden.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een online thema-dossier waar u meer kunt lezen over hoe de RCE staat tegenover herbestemming en van de rol van erfgoed in krimpregio’s.