Kenniscentrum Herbestemming Noord

Samen willen we duurzame herbestemmingen tot stand brengen, inspireren en informeren.

Vraag en aanbod

Het kenniscentrum is zichtbaar en toegankelijk door een online platform herbestemmingnoord.nl Hierop kunnen alle betrokkenen snel en gemakkelijk informatie halen én brengen. Op het platform worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en vinden professionals en (toekomstige) erfgoedeigenaren, de kennis en ervaringen die zij nodig hebben.

Voorbeelden van herbestemmingen en methodes

Het online platform brengt succesvolle herbestemmingen in beeld. Uit experimenten en projecten wordt kennis opgedaan en gedeeld. We gaan keer op keer voor een zo kort mogelijke procedure, zo beperkt mogelijke kosten, zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale waarden en optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen.