Een omgeving die inspireert

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is een breed begrip. Een omgeving die prettig, logisch en ook kenmerkend 'eigen' is, heeft ruimtelijke kwaliteit. Een gebied dat op zijn eigen manier uitnodigt om in te wonen, werken of recreëren, of dit nu in een stadsomgeving, in een dorp of op het platteland is.

Zo'n omgeving kan bijvoorbeeld ontstaan door bij nieuwe ontwikkelingen aandacht te geven aan cultuurhistorische kenmerken van de streek en inspiratie te halen uit verhalen van het gebied. Erfgoed kan een belangrijke rol spelen bij het ontwerpen en behouden van ruimtelijke kwaliteit.

De provincie Fryslân heeft een team Ruimtelijke Kwaliteit en heeft in structuurvisie Grutsk op 'e Romte de belangrijkste kenmerken en waarden van landschap en cultuurhistorie vastgelegd.

In de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen is ruimtelijke kwaliteit van belang. Zie ook de informatie over de Omgevingswet op deze website.