Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 13-05-2022

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft afgelopen week de publicatie “Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving” online gezet.

Met de handreiking Monument en overtreding wil de Inspectie gemeenten op weg helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten. In Monument en overtreding komt de strafrechtelijke handhaving aan bod. Het betreft een aanvulling op de handreiking Instandhoudingsplicht Rijksmonumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de bestuursrechtelijke handhaving belicht.

De focus ligt op gebouwde rijksmonumenten, maar de handreiking is ook van toepassing op groene en archeologische rijksmonumenten. Iedere gemeente heeft ook twee gedrukte exemplaren ontvangen voor eigen juristen en erfgoeddeskundigen.

Zie voor meer informatie over de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, de website (klik hier).