Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 15-11-2022

Een nieuwe kans voor oude gebouwen. Een wind- en waterdichtvoorziening in afwachting van een herbestemming? Een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming? Tot en met 30 november is er rijkssubsidie aan te vragen!

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Daarmee voorkomen we leegstand en verval. Subsidie aanvragen kan ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 november voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming voor en wind- en waterdichtmaatregelen.

Lees alles over de herbestemmingssubsidie