Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 08-01-2021

Monumentenspreekuur vergaderschema 2021

Goed vooroverleg is bij wijzigingen van rijksmonumenten van groot belang om in een later traject tijd te besparen en teleurstellingen te voorkomen.

De adviseurs, de medewerkers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hûs en Hiem en in sommige gevallen ook provincie Fryslân, kijken in het Monumentenspreekuur naar eventuele knelpunten van een plan voor behoud van de monumentale waarden. Zo kan de aanvrager verder met het plan en bij positieve uitkomst het plan meteen definitief indienen. Het Steunpunt maakt een verslag de hoofdpunten van de bespreking.

Wij organiseren het spreekuur elke maand, op dinsdag. Het eerste op 19 januari. Een plan moet altijd worden gemeld bij de gemeente. De medewerker van de gemeente kan een bespreking inplannen in ons Monumentenspreekuur. Hierin gaan gemeente, aanvrager en/of architect om tafel met de wettelijke adviseurs voor de monumentenzorg. In tijden van corona organiseren we een digitaal Monumentenspreekuur.

Klik hier voor het jaarschema voor het Monumentenspreekuur. Het meest actuele schema is ook terug te vinden onder Downloads & Links op deze website.