Toekomstbestendig

Erfgoed Telt

In 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, de omgevingswet is in de maak; er zijn hevige discussies geweest over het afschaffen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten; de energierekening van monumentale woningen is actueel.

We kennen vele ontwikkelingen van na de periode van het project Modernisering van de Monumentenzorg (2009-2012) die maken dat het rijk het hele monumentenstelsel tegen het licht houdt. Met het project Erfgoed Telt zullen nieuwe wegen worden ingeslagen om de monumenten toekomstbestendig te maken en ze een nog volwaardiger onderdeel te laten zijn van de fysieke leefomgeving.

Rol van het Steunpunt

Als onderdeel van het Landelijk Netwerk Steunpunten draaien we in dit kader mee in deelonderzoeken van Erfgoed Telt, o.a. op het gebied van het kennisnetwerk.