Vrijkomende agrarische bebouwing

Leegstand van boerderijen

In Nederland komt tot 2030 naar verwachting 30% van de agrarische gebouwen en erven vrij.

Dit is in totaal 32 miljoen vierkante meter waarvan voor 15 miljoen vierkante meter geen vervangende bestemming wordt gevonden (2014, Hoks). In de provincie Fryslân komt naar verwachting 1,3 miljoen vierkante meter vrij aan agrarische bedrijfsgebouwen. Het betreft vooral melkveehouderijen met ligboxenstallen. De panden zijn vaak de minder courante woningen en grote bedrijfsgebouwen met veelal asbest. Het is de vraag hoe met deze ontwikkeling moet worden omgegaan.

De vraag is hoe je met alle mogelijke herbestemmingsinstrumenten en alle betrokken partijen tot het meest optimale resultaat komt. Leegstaande boerderijen zijn niet alleen een probleem van de eigenaar. De monumentale en karakteristieke boerderijen maken onderdeel uit van het landschap. Er zijn vele partijen bij gebaat dat ze na beëindiging van de bedrijfsvoering als parel in het landschap behouden worden voor hun omgeving.

Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en/ of restauratie, van agrarisch erfgoed. Zie voor meer informatie de website van het Boerderijenfonds.

Rol van het Steunpunt

Als Kenniscentrum Herbestemming Noord willen we ervoor zorgen dat er passende oplossingen komen voor de boerderijen die leeg staan en die de komende jaren leeg komen te staan. We kunnen hierbij bestaande methodes en instrumenten gebruiken en we experimenteren om goede nieuwe methodes te ontwikkelen. Daartoe organiseren we bijeenkomsten over Vrijkomende Agrarische Bebouwing, waar ervaringsdeskundigen hun verhaal delen. We kunnen ook werken met de Herbestemmingstafel, waarbij we alle partijen om de tafel uitnodigen om tot een passende oplossing te komen. Meer informatie is te vinden op de website van het Kenniscentrum Herbestemming Noord.