Inzicht in kerken

Coördinatiepunt Fryske Tsjerken

Wij kennen de mensen, de vragen en de mogelijkheden.

Op basis van het grote provinciale onderzoek Tink Om’e Tsjerken in 2009 werd door de provincie Fryslân een Team Fryske Tsjerken opgericht. Dit Team kon kerkbesturen adviseren over vraagstukken in verband met het behoud van de kerk. In 2016 werd Dick Bloemhof projectleider van het Team Fryske Tsjerken. In 2018 is besloten om het Team Frysk Tsjerken om te zetten in een Coördinatiepunt Fryske Tsjerken; de aanpak werd omgezet van afwachtend en probleemgestuurd naar proactief maatwerk.

Intermediair

Het Coördinatiepunt Fryske Tsjerken heeft een grote ‘flexibele schil' van experts. Deskundigheid wordt ingeschakeld naar gelang het ‘probleem’. Door het functioneren als intermediair tussen kerkelijke en burgerlijke gemeente, zijn de kerkenvisies speerpunt van de inzet geworden. Lees hier meer over kerkenvisies. Uiteraard staan wij ook nog altijd klaar voor andere vragen van kerkeigenaren.

Neem contact op

Hoe is het Coördinatiepunt Fryske Tsjerken te bereiken? Via het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Stuur uw vraag via e-mail aan dbloemhof@monumentenzorg.frl of bel Dick Bloemhof: (058) 266 25 19.