Nieuws

Het laatste nieuws

Planetarium Franeker aangewezen als UNESCO Werelderfgoed!

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker is op 19 september 2023 erkend als werelderfgoed door de…

Nieuwe ronde subsidie eigenaren Friese monumenten

Eigenaren van Friese monumenten kunnen van 18 tot en met 22 september 2023 subsidie aanvragen voor onderhoud aan hun…

Provincie subsidieert verduurzaming, ook van kerken, aanvragen kan t/m 5 okt

De Provincie Fryslân stelde in 2023 tweemaal subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is vandaag het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming…

Nieuwe datum invoering Omgevingswet: 1 januari 2024

Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering van de Omgevingswet per 1 januari…

Rijksmonumentenregister vernieuwd

Het rijksmonumentenregister, dat de RCE beheert, is vernieuwd.

Ouder nieuws