Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 02-10-2020

Adviezen RCE ook online

Voor het verbouwen of restaureren van een gebouwd of groen rijksmonument is een omgevingsvergunning nodig, die de eigenaar bij de gemeente aanvraagt.

Gemeenten vragen bij plannen met ingrijpende wijzigingen advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Nieuw is dat het advies voortaan online beschikbaar komt, twee weken nadat de Rijksdienst het heeft aangeboden aan een gemeente. De eerste adviezen komen omstreeks 7 oktober beschikbaar.

Zie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het publiceren van de adviezen is onderdeel van de Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten en sluit aan op de ambitie van de rijksoverheid om zo veel mogelijk informatie eenvoudig toegankelijk te maken. Met deze stap krijgen alle betrokkenen in het erfgoedveld inzicht in de manier waarop de RCE de algemene uitgangspunten voor de omgang met monumenten toepast in de adviezen. Onze wens is ook dat de adviezen steeds vaker een rol gaan spelen in de gesprekken over erfgoed. Er zijn op dit moment ook al gemeenten die hun monumentenadviezen of verslagen van de monumentencommissie publiceren via de gemeentelijke website.

Persoonsgegevens in de adviezen worden bij publicatie geanonimiseerd, zodat de gepubliceerde adviezen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.