ANBI

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Steunpunt Monumentenzorg is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wie ons steunt met een gift, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor extra belastingvoordeel. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

ANBI gegevens

Een ANBI hoort zo transparant mogelijk haar gegevens bekend te maken. Hier zijn onze gegevens en beleidsstukken in te zien.

 • Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
 • Bezoekadres: Emmakade NZ 59, 8921 AG Leeuwarden
 • Postadres: Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden
 • Telefoon: (058) 266 66 17
 • E-mail: info@monumentenzorg.frl
 • KvK- nummer: 01093051
 • Bankrekeningnummer: NL75RABO0118143638
 • RSIN / fiscaal nummer: 810148298
 • Jaarverslag met financiële verantwoording (zie Downloads hiernaast)
 • Standaardformulier ten bate van de ANBI-status (zie Downloads hiernaast)
 • Onze doelstellingen en plannen: Beleidsplan 2021-2024 (zie Downloads hiernaast)

Dit zijn de bestuursleden van de stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân:

 • Voorzitter, dr. Johanneke Liemburg
 • Vicevoorzitter, drs. Hester Postma
 • Secretaris, drs. Marina Fermo
 • Penningmeester, drs. Bernhard Kraan (AA)
 • Bestuurslid juridische aangelegenheden, mr. Tjerk Binnema

De bestuursleden van stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.

De medewerkers van het Steunpunt worden aan u voorgesteld bij Wie zijn u van dienst?