Over ons

Wij ondersteunen

Overheden, eigenaren, beheerders van monumenten en erfgoedorganisaties, we zijn er voor u!

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Onze doelstelling is “het bevorderen van de kwaliteit van de integrale zorg voor onroerend cultureel erfgoed in de provincie Fryslân”.

Voor onze algemene helpdesktaak en platformfunctie worden wij financieel ondersteund door de Provincie Fryslân in samenwerking met de rijksoverheid. Verder werkt het steunpunt aan betaalde diensten in opdracht van gemeenten, erfgoedorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden en projecten.

Erfgoed, kennis en contacten

We geven actuele informatie over de monumentenzorg, archeologie en al het andere erfgoed in Fryslân. Door kennis te delen en de juiste mensen met elkaar in contact te brengen, wordt de waarde van erfgoed voor gemeenten, bewoners en organisaties beter gedeeld en benut.

Samen met collega’s van Steunpunt Erfgoed Drenthe en Stichting DBF (Doarp en Bedriuw Fryslân) vormen wij het Kenniscentrum Herbestemming Noord. We willen als intermediair de herbestemming van karakteristieke panden in Noord-Nederland een ‘boost’ geven.