Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 23-09-2020

Menno Pothof, architect adviseur met groot hart voor monumenten, is niet meer in ons midden.

Op 16 september jl. is Menno Johan Pothof overleden. Menno was vanaf 1991 tot zijn pensioen de monumentenarchitect van Hûs en Hiem. Elke vergunning voor een rijks- of gemeentelijk monument in Fryslân kwam voor advies bij de mede door hem opgerichte Monumentencommissie langs.

Vanaf 2002 hebben we zo’n tien jaar lang van Menno’s inzichten en monumentale kennis in het tweewekelijkse bouwplanoverleg mogen genieten. Soms onnavolgbaar, maar altijd eerlijk met hart voor het monument en het behoud er van. Zijn adviezen hebben tot betere plannen geleid en tot het behoud van meer monumentale waarden in Fryslân. Daarvoor is de Friese erfgoedwereld hem dankbaar. Er is een monumentenstrijder van het eerste uur van ons heen gegaan.