Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 01-09-2020

Op maandag 14 september wordt de subsidieregeling Monumenten Fryslân opengesteld.

De provincie Fryslân stelt in 2020 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor restauratie van rijksmonumenten; herbestemming van rijksmonumenten; onderhoud van rijksmonumentale molens; restauratie en herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en voor plankosten.

De regeling wordt opengesteld voor aanvragen van 14 tot en met 18 september 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen!

Anders dan in voorgaande jaren is er voor plankosten een ruimere indieningsmogelijkheid, te weten van 14 september tot en met 30 oktober 2020. Voor woonhuizen is geen subsidie aan te vragen.

Kijk op de website van de provincie Fryslân voor de regeling, de subsidieplafonds en verdere toelichting.