Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 24-11-2022

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân bestaat in november 2022 al 20 jaar! Ook de komende jaren zullen we in samenwerking met onze fijne collega's in Fryslân en 'in den lande' iedereen graag informeren, samenbrengen en enthousiasmeren over erfgoed in Fryslân.

We vierden ons jubileum met een mini-symposium over de waarde van erfgoed op 24 november in De Tiid in Bolsward. Er waren interessante bespiegelingen en discussies over de waarde(-n) van erfgoed.

We hebben in het kader van ons jubileum ook onze nieuwe brochure gepresenteerd: "Zo werkt erfgoed in Fryslân". Hierin leggen we uit welke rol het Steunpunt en het hele netwerk van erfgoedinstellingen en andere betrokkenen spelen, bij monumenten, archeologie, herbestemmingen en andere projecten gericht op behoud van ons erfgoed. De brochure 2022 is te bekijken op deze website bij Downloads/ algemeen. Wilt u graag een gedrukt exemplaar ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt via telefoon of e-mail.