Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 26-11-2021

Het demissionaire kabinet Rutte III stelt extra geld beschikbaar voor de monumentensector om de klimaatdoelen te halen.

Als onderdeel van een pakket van in totaal 525 miljoen euro voor maatschappelijk vastgoed wordt 8,8 miljoen uitgetrokken om verduurzaming van rijksmonumenten te stimuleren.

Onderzoek

Met ongeveer de helft van dat bedrag kunnen eigenaren van rijksmonumenten de komende drie jaar subsidie krijgen voor onderzoek via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Daarmee wil het rijk bevorderen dat zij de mogelijkheden tot verduurzaming van hun eigendom in beeld brengen en er vervolgens mee aan de slag gaan.

Gespecialiseerde adviseurs

Verduurzamen van monumenten vereist kennis en expertise om een goed plan op te stellen en de juiste maatregelen te nemen. De andere helft van de beschikbare 8,8 miljoen euro is daarom bestemd voor de inzet van gespecialiseerde adviseurs om monumenteneigenaren te ontzorgen, te ondersteunen en te stimuleren. In de eerste helft van 2022 werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de aanpak hiervoor verder uit.