Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 02-12-2019

Pop up-hotelkamers in Friese kerken

In 2020 is er in Fryslân een proef met pop up-hotelkamers in kerken.

Het is een initiatief van “Heilige Nachten”. De provincie stelt 45.000 euro subsidie beschikbaar voor de proef en de opstartfase.

Het gaat om een proef van maart tot en met september met vijftien kerken. Tien kerken die het concept van Heilige Nachten willen proberen en vijf kerken die reeds hotel zijn. De initiatiefnemers zoeken nog kerken die mee willen doen. Geïnteresseerde eigenaren van kerkgebouwen kunnen zich melden.

Liefhebbers kunnen via www.heiligenachten.nl een overnachting in een kerk boeken. Deze kerken staan leeg of zijn op zoek naar een bestemming. Het mogelijk maken van de overnachting gebeurt via een pop up-concept. Dit betekent dat de kerk en haar monumentale waarden niet worden aangetast en dat het concept kan bestaan naast bestaande activiteiten in de kerk.

‘’Leefbaarheid, toerisme en een impuls voor erfgoed. In meerdere opzichten is dit een mooie kans’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De unieke slaapbeleving voor de bezoeker is tegelijkertijd een bijdrage aan het voortbestaan van de kerk. Veertig procent van de opbrengst gaat direct terug naar de kerk. Met dat structurele inkomen kan de kerk een deel van het onderhoud en/of behoud financieren. Na de proef in Fryslân is het de bedoeling van Heilige Nachten om het concept over heel Nederland uit te rollen.