Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 14-12-2020

46 Friese monumenten krijgen provinciale subsidie

Goed nieuws voor eigenaren van 39 Friese monumenten. Hun aanvraag voor monumentensubsidie is goedgekeurd.

Zij kunnen nu aan de slag met het restaureren, herbestemmen en onderhoud van hun monument. Daarnaast kunnen eigenaren van 7 monumenten hun restauratieplannen uitwerken met subsidie. Het gaat om een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro aan rijks - en provinciaal geld.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber’.

De volledige lijst met toegekende bedragen is te vinden op de website van de provincie.

Meer weten over erfgoedprojecten van de provincie Fryslân? Check www.fryslan.frl/erfgoed